Yn y Wasg

Mae Planna Fwyd! wedi cael cryn sylw yn y wasg am ein gallu i wneud i bethau ddigwydd.

Rydym ni’n cael sylw’n aml am y ffordd rydyn ni'n gweithio, gan gymryd egin syniad, ei dyfu’n brosiect a’i weithredu’n llawn (fel Pecynnau Hadau Teulu TyfuDyfi). Yn fuan iawn daeth Planna Fwyd! i sylw’r gymuned ehangach o dyfwyr ac arweiniodd at nifer o gyfweliadau. Gobeithio ein bod wedi cyrraedd cynulleidfa amrywiol trwy siarad â S4C, The Guardian, Cylchgrawn Welsh Country, Cylchgrawn Permaculture, a hyd yn oed y teulu brenhinol!

Yn 2020, cynhaliodd The Guardian a Chylchgrawn Welsh Country gyfweliad gyda Planna Fwyd! gan gyhoeddi dwy erthygl am fyfyrdodau yn ystod y cyfyngiadau symud a'r twf mewn bwyd a dyfir gartref.

https://www.theguardian.com/business/2020/apr/05/step-up-to-the-plate-people-helping-sustain-uk-food-supply

https://www.welshcountry.co.uk/homegrown-food-makes-a-comeback

Mae pecynnau Hadau Teulu TyfuDyfi wedi bod yn llwyddiannus, yn brosiect effeithiol ac effeithlon. Eleni [2021] dosbarthwyd pecynnau hadau i 500 o deuluoedd yn Nyffryn Dyfi. Yn 2020 enwebwyd y prosiect ar gyfer Gwobr Trawsnewid 2020, gan ddod yn ail.

https://www.transformationprize.com/post/2020awards

Yn gynnar ym mis Mehefin 2020, bu’r Tywysog William a Kate Middleton yn siarad gyda mudiadau gwirfoddoli amlwg a buont yn siarad â ni! Roeddent yn dathlu gwirfoddoli a’r cyfraniad hanfodol y mae gwirfoddoli wedi’i wneud trwy gydol y pandemig, gallwch ein gweld yn siarad â'r pâr brenhinol yma:

https://www.hellomagazine.com/royalty/2020060591041/kate-middleton-prince-william-voluntary-work-revealed/

Yn y podlediad diddorol hwn, mae Planna Fwyd! yn siarad gyda Seismic Wales:

https://soundcloud.com/seismicwales/welsh-communities-staying-strong-in-lockdown-ep-16

Mae'r pandemig wedi newid bywydau pawb, mae llawer o bethau a gymerwyd yn ganiataol bellach yn fwy gwerthfawr inni nag aur, er enghraifft, yn syml iawn teimlo pwrpas i’n bywydau. Ers i lawer golli eu bywoliaeth neu fynd ar ffyrlo oherwydd y pandemig, rhoddodd Byddin y Tir ffocws ac ymdeimlad o bwrpas - pethau oedd wedi bod ar goll i nifer ohonom. Mae ymarfer corff, mwynhau natur ac awyr iach yn gwneud byd o les i'n hiechyd meddwl. Yn yr erthygl hon, buom yn siarad â'r Ganolfan Technoleg Amgen am y budd a gafwyd wrth ddod at ein gilydd fel cymuned:

https://cat.org.uk/growing-community-resilience/