Tyfwyr Hadau Dyfi

Mae Tyfwyr Hadau Dyfi yn galluogi pobl i gyfnewid hadau yn ddiogel yn ystod y pandemig.


Permaddiwylliant Dyfi sy'n rhedeg y prosiect, wedi'i leoli ym Machynlleth, canolbarth Cymru, ac yn cael ei redeg yn bennaf gan wirfoddolwyr. Mae'n hyrwyddo arbed a chyfnewid hadau, gyda'r nodau canlynol: cadw llysiau hen neu anarferol; meithrin ein gwybodaeth leol a'n treftadaeth planhigion; hyrwyddo garddio cynaliadwy a chymuned leol lewyrchus.

I ddarganfod mwy, ac archebu hadau lleol, ewch i: dyfivalleypermaculture.org