Prynu Lleol

Prynu bwyd a gynhyrchir yn lleol yw'r ffordd fwyaf uniongyrchol o ddiogelu ein cyflenwad bwyd yn well fel cymuned.

Heb ein cefnogaeth ni, ni fydd y tyfwyr graddfa fach yn gallu parhau. Gallwch brynu cynnyrch lleol yn y mannau gwerthu a restrir yma, ac edrychwch ar ein map bwyd lleol rhyngweithiol i ddarganfod ble mae'n tyfu.