Mae Planna Fwyd! Plant Food! yn fenter cymunedol sydd am gynyddu maint y bwyd a dyfir yn ardal Machynlleth yn sylweddol, fel ymateb i goronafeirws. Rydym yn gymdeithas o ffermwyr, darpar-ffermwyr, tyfwyr cartref a gwirfoddolwyr.

Mae aelodau Planna Fwyd! Plant Food! yn rhannu eu hamser, eu sgiliau, eu tir a’u hoffer er mwyn creu cymuned leol gref sy’n cynhyrchu bwyd lleol.

Tyfwyr maint cae, Holl Ffermwyr, Tir-feddianwyr a Gwirfoddolwyr Byddin y Tir

Tyfu Bwyd Gartef a Phacedi Hadau Teuluol

Gweithredoedd Lleol

  • Creu rhestr o dir potensial

  • Cefnogi Ffermwyr (Hen a Newydd)

  • Dod â ‘byddin y tir’ o bobl all weithio ar y tir ynghyd

  • Cefnogi tyfwyr cartref gyda’r sgiliau a’r wybodaeth sy’n angenrheidiol arnynt

  • Darparu pacedi hadau teuluol

  • Dosbarthu cynnyrch ffres

  • Cynnig cyfnewidfeydd hadau

  • Creu cynllun cnydau ar hyd Bro Ddyfi (er mwyn cynhyrchu amrywiol)

  • Rhannu’r adnoddau sydd ar gael, e.e. tractorau, treilars a mwy