Mae Planna Fwyd! Plant Food! yn fenter cymunedol sydd am gynyddu maint y bwyd a dyfir yn ardal Machynlleth yn sylweddol, fel ymateb i goronafeirws. Rydym yn gymdeithas o ffermwyr, darpar-ffermwyr, tyfwyr cartref a gwirfoddolwyr.

Mae aelodau Planna Fwyd! Plant Food! yn rhannu eu hamser, eu sgiliau, eu tir a’u hoffer er mwyn creu cymuned leol gref sy’n cynhyrchu bwyd lleol.

Gweithredoedd Lleol

  • Creu rhestr o dir potensial

  • Cefnogi Ffermwyr (Hen a Newydd)

  • Dod â ‘byddin y tir’ o bobl all weithio ar y tir ynghyd

  • Cefnogi tyfwyr cartref gyda’r sgiliau a’r wybodaeth sy’n angenrheidiol arnynt

  • Darparu pacedi hadau teuluol

  • Dosbarthu cynnyrch ffres

  • Cynnig cyfnewidfeydd hadau

  • Creu cynllun cnydau ar hyd Bro Ddyfi (er mwyn cynhyrchu amrywiol)

  • Rhannu’r adnoddau sydd ar gael, e.e. tractorau, treilars a mwy